ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • วันสหกรณ์นักเรียน
 • สหกรณ์ทำดีด้วยหัวใจ
 • ผลงานโดดเด่น
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สารนายก
 • นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • เกษตรพิรุณราช
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์
 • no gift policy
 • ITA
 • รางวัล
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
  นายมาโนช ชลอวงศ์
  boss-nirun

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
  • การใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
  • การสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
  • ส่งเสริมธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์"
  • งานส่งเสริมพัฒนา งานกำกับ ดูแลของสหกรณ์ในระดับพื้นที่

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตร1
  กรมส่งเสริมสหกรณ์1
  กรมตรวจ1
  กพ1
  จังหวัดสุรินทร์
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  big data
  ANNUAL REPORT
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  โปรไฟล์สหกรณ์
  Email
  Action plan
  ฐานข้อมูล
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  รับชม VTR
  รายงานการปฏิบัติงานตามแผนงาน
  ปฏิทิน online
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  งบทดลองรายเดือน
  แผนแนะนำส่งเสริมรายแห่ง
  รายงานข้อสั่งการ สกจ
  การจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  คู่มือประชาชน
  ระบบตวจการสหกรณ์
  CPD e-Project Tracking
  ระบบบันท฿กการแนะนำส่งเสริม
  DPIS
  e energy
  intranet

  สงวนลิขสิทธฺ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
  Copy right ALL reserve 2023
  รูปภาพ จากเว็บไซต์ https://www.pngegg.com/th, https://www.flaticon.com/

  BACK TO TOP